Társalkodó

Társalkodó nyelvvizsga (középfok)

A Társalkodó nyelvvizsga az egyik legújabb vizsga, amit Magyarországon akkreditáltak (2003-ban). Felépítése és az angol nyelvvizsga feladatok bizonyos szempontból hasonlítanak a BME nyelvvizsga típushoz, ahol különbözik, azokat a nyelvvizsga feladatok részletes leírásában jelezni fogjuk. Általános megjegyzések:

Szóbeli:

● tartalmaz kötetlen beszélgetést, ami segíthet feloldani a kezdeti vizsgadrukkot (ez a BME nyelvvizsgán nincs, ott egyből a vizsga kezdetekor egy témakört kapsz)

● A Társalkodó nyelvvizsga tartalmaz közvetítést, azaz egy magyar szöveget kell angol nyelven összefoglalni. Ez egy meglehetősen újfajta feladattípus, amivel más nyelvvizsga típusoknál nem találkozhatsz. Szótárt sajnos nem használhatsz ehhez a gyakorlathoz.

Írásbeli:

kellő hosszúságú idő áll az írásbeli nyelvvizsga feladatok megoldására (3 óra áll a rendelkezésedre, hasonló, mint a BME nyelvvizsga típusnál)

● a nyelvvizsga feladatok száma kevesebb, mint a BME nyelvvizsga során

● a szótár használatát viszont csak a levélírásnál engedélyezik (a szövegértés feladatnál sajnos nem. A BME nyelvvizsgán a szövegértés feladatnál, levélírásnál, fordításnál, és a szövegrészek összekapcsolásánál is lehet használni szótárt).

A szóbeli nyelvvizsga során maximálisan 90 pontot érhetsz el (60 pont a szóbeli, 30 pont a magnóhallgatás. Az írásbeli nyelvvizsga maximális pontszáma 100 pont. A szóbeli és az irásbeli nyelvvizsga külön-külön is letehető, de 60 %-ot el kell érned a sikeres nyelvvizsga letételéhez.

A Társalkodó angol szóbeli középfokú nyelvvizsga feladatai és nyelvvizsga –tippek (szóbeli nyelvvizsga időtartama 15 perc, max pontszám: 60 pont, szótár nem használható):

A Társalkodó szóbeli nyelvvizsga 4 részből áll:

1. rész. Kötetlen beszélgetés: A szóbeli nyelvvizsga első részében egy általános beszélgetést folytatsz a vizsgáztatóval. Ez a nyelvvizsga feladat arra való, hogy oldja a vizsgadrukkot, és általános kérdéseket tartalmaz pld.: hol élsz, dolgozol vagy tanulsz, milyen hobbikat szeretsz csinálni vannak. Annak ellenére, hogy ez egy általános beszélgetés, ne felejtsd el, hogy itt is tulajdonképpen már a nyelvvizsga témakörökről beszélgettek, a tudásodat ilyenkor is nézik. A társalkodó nyelvvizsga szóbeli témaköre itt érhetőek el: http://tarsalkodo.kodolanyi.hu/node/17

Társalkodó nyelvvizsga tipp:

● Mivel már ez is a nyelvvizsga része, készülj fel részletesen előre a várható nyelvvizsga: témákból: tanulmányaid, családod, lakóhelyed, szabadidős tevékenységek. Gondolj arra, hogy te mit kérdeznél egy ismeretlentől az első találkozáskor, hasonló kérdéseket várhatsz.

● Ne felejtsd el, hogy ez a szóbeli nyelvvizsga első része, tehát jó benyomást tehetsz, ha a szókincsedet is megmutatod. Legyen egy kedvenc hobbid, amit választékos szókinccsel el tudsz magyarázni a vizsgáztatónak, legyen kedvenc filmed, amelynek a tartalmát részletesen el tudod mondani, tanulmányok esetén, miért választottad ezt a szakot, mik a jövőbeli terveid, és miért.

● Mint minden szóbeli nyelvvizsga során, itt is gondolj arra, megkönnyíted mind a vizsgáztató, mind a saját magad dolgát, ha nem egy mondattal válaszolsz egy kérdésre. Próbálj minél többet beszélsz, annál kevesebb kérdést kapsz.

● A nyelvtan itt sem teljesen elhanyagolható szempont, próbálj ügyelni a helyességre. Segít, ha előre betanulsz (de nem bemagolsz) bizonyos, jó csengő kifejezéseket, amelyek komplikáltabb nyelvtani szerkezeteket is tartalmaznak, és több helyzetben is felhasználhatóak a nyelvvizsgán: pld: If only I had started to (do sg earlier)…. – kötőmód használata.

  1. rész: Szituáció

A Társalkodó nyelvvizsga szóbeli nyelvvizsga második része a szituáció. Ezzel a feladat-típussal a többi nyelvvizsga során is találkozhatsz, itt könnyítést jelent az, hogy az instrukciók magyarul vannak, míg a BME nyelvvizsgán angolul kapod meg a szituációs kártyát.

Társalkodó nyelvvizsga tipp:

●A szituációk a mindennapi élethelyzeteket próbálnak imitálni, beleértve a telefonon történő beszélgetést, információ – kérést, úgyhogy mindenképpen nézd át, hogyan kell angolul bemutatkozni telefonban, hogyan kell melléket kérni, üzenetet hagyni. Ez különbség a BME nyelvvizsga típustól, mivel ott telefonos szituációkkal nem találkozhatsz.

● A szituáció esetében legyen a szituációnak eleje és vége: köszönéssel kezd, és búcsúzással zárd.

● A szituációs kártyán leírt instrukciókat pontosan tartsd be. Mivel a magyarul vannak az instrukciók, ha esetleg nem tudod pontosan lefordítani a magyar kifejezést angolra (pld kérj konzervnyitót a szomszédtól) akkor írd körül: „tin opener” helyett nyugodtan mondhatod: „I can’t open the tin/ the food/ I have bought. Could you give me something to open it with? „ A megoldás nem tökéletes, de még mindig jobb, mintha teljesen kihagynád ezt a részt, hiszen akkor több pontlevonást kapsz.

● Nyugodtan használhatod a saját ötleteidet is,: pld: ha szituáció az, hogy a szomszédodat meg kell kérni, hogy vigyázzon a lakásra, mert elutazol nyaralni, pár szóval kifejtheted, hova mész nyaralni, már rád fér a nyaralás, mert vizsgaidőszakod volt, majd utána térj vissza az eredeti témakörre.

3. rész Közvetítői készség:

Ez az a nyelvvizsga –feladat típus, amivel valószínűleg egyáltalán nem, vagy csak keveset találkozhattál. A feladat a következő: egy kb. 25 – 30 soros (250 szó) magyar szöveget kapsz, amit – a szöveg lényegét kiemelve – angolul kell összefoglalnod, kb. az eredeti szöveg felére. A szövegek általában a magyar napilapokból kerülnek, ki, követve a szóbeli nyelvvizsga témaköreit: szórakozás, egészségügy stb. Tulajdonképpen hasonló ez a nyelvvizsga–feladat, mint a tömörítés, csak szóban. Elsőnek nehéznek tűnik a feladat, de van kb. 10 perc felkészülési idő, sajnos szótárt azonban nem használhatsz. Jegyzeteket készíthetsz, de az összefoglalót nem felolvasni, hanem előadni kell, egy prezetációhoz hasonlóan.

Társalkodó nyelvvizsga tipp:

● Mivel van megadva felkészülési idő, ezt mindenképpen használd ki, és először olvasd végig a szöveget.

● Ez után haladj bekezdésről bekezdésre, és húzd alá bekezdésekben azt a részt, amelyet a leglényegesebbnek tartasz, amelyik leginkább tartalmazza a bekezdés fő mondanivalóját. A fordítással még itt még ne törődj, olvasd végig a szöveget.

● Kezdj el jegyzeteket készíteni. Az előzőleg aláhúzott részekre koncentrálj, hogyan fogalmaznád meg legjobban ezeket angolul. Készíts egy vázlatot, mivel kezded a tömörítést, de ne kezdd el az egész tömörítést szóról szóra leírni, hiszen a szöveget előadni kell, nem engedik a vizsgán felolvasni.

● Ha már megvan a vázlat, amely tartalmazza a fő információkat, keresd meg a szövegben azokat az információkat, amelyek a fő gondolatmenetet alátámasztják. Pld. Ha a bekezdés lényege: „Az angol tizenévesek egyre több gyorséttermi ételt fogyasztanak, és ez rossz hatással van az egészségükre” Ezt kiegészítő állítás: „Ezt egy 2008-as kutatás is megerősítette, amelyben 5000 gyerek vett részt.” Próbáld ezeket most megfogalmazni angolul, még most próbál minél egyszerűbb, de nyelvtanilag helyes szerkezeteket használni.

● Miután minden bekezdésen végigmentél, próbálj a vázlatodba összekötő szavakat (Firtly, secondly, therefore, as a result, due to this, in spite of this, etc), hiszen ezek hangsúlyozzák a mondatok közötti összefüggést.

● Ezután legyen 1-2 perc, amit arra szánsz, hogy átnézd az egész vázlatot. Gondold át, hogyan lehet az eddig általad leírt angol kifejezéseket esetleg még jobban megfogalmazni, körülírni. A vázlatod átlátható legyen, hiszen ez alapján fogod előadni a tömörítést, és a feladatmegoldás során belenézhetsz a jegyzetedbe.

  1. rész Önálló témakifejtés a megadott szöveg alapján:

Ez a szóbeli nyelvvizsga utolsó része, amelyben az előző feladatban megadott szövegről illetve annak témaköréről beszélgetsz a vizsgáztatóval. Először a saját véleményedet kell kifejtened, majd a vizsgáztató tesz fel kérdéseket.

Társalkodó nyelvvizsga tipp:

● Ha a téma nem áll közel a szívedhez, próbálj meg a következő gondolatmenet szerint haladni: egyetértesz e a szövegben leírtakkal, vagy nem, és miért; van-e az adott témakörben személyes élményed, vagy a baráti körödben, és ezt részletesen fejts ki.

● Ha nincs több gondolatod a cikkről, koncentrálj a témakörre: Pld.:  ha a cikk arról szól, hogy a  berlini repteret idéiglenesen lezárják, akkor gondold végig, ez milyen problémákat okozhat, az utasoknak, majd térj arra rá, hogy milyen egyéb közlekedési lehetőségek vannak.

Magnóhallgatás/Hallás utáni szövegértés (időrtam 25 perc, max pontszám:30 pont)

A szóbeli nyelvvizsga pontszámába beleszámít a magnóhallgatási feladatban szerzett pontszám is. Hasonlóan a BME nyelvvizsga feladat-típushoz, itt is két feladatot kell megoldanod. A magnóhallgatás háttérzajok nélküli, jól érthető szöveg. A hallás-értés feladatokat kétszer hallgathatod meg.

1. feladat: Felelet – választós teszt (maximális pontszám 16).

Ebben a nyelvvizsga feladat típusban egy kb 2-2,5 perces szöveget kell meghallgatnod. A feladatban 8 kérdést kapsz, és minden kérdéshez 3 lehetséges választ, amelyek közül be kell karikáznod a jó választ.

Társalkodó nyelvvizsga tipp:

● A magnóhallgatás előtt van 1 perc időd, hogy átfusd a feladatot. Húzd alá

a lényegi információt a szövegben (pld számok, dátumok).

● Az állításokat általában úgy állítják össze, hogy a mondat bizonyos részei hasonlítsanak a szövegben elhangzott információkra. Ezeket hívják disztraktoroknak ( to distract attention: elvonni a figyelmet), amelyek a rossz megoldás kiválasztásához vezethetnek. Ilyenek például a nyelvvizsga – feladatsorokban a számokra, való rákérdezés „fifteen- fifty” hangzása nagyon hasonló, ügyelj tehát tudatosan ezekre.

  1. feladat: Kérdésekre válaszadás (maximális pontszám: 14)

Ez a feladat szintén klasszikus nyelvvizsga-feladat típus. Ebben a feladatban szintén egy körülbelül 2és fél perces magnóhallgatási szöveget kapsz, és az elhangzott szöveg alapján kell 7 kérdést megválaszolnod. A kérdések angolul szerepelnek a feladatlapon, és a válaszolnod is angolul kell. A szöveg jól érthető, háttérzajok nem zavarják, és ezt is kétszer hallgathatod meg.

Társalkodó nyelvvizsga – tipp.

● Gyorsan fusd át a szöveget a magnóhallgatás előtt, hiszen van rá körülbelül 1 perced.

● Az válaszadás során csak a lényegi információt írd le, nem kell egész mondatokban válaszolni a kérdésre, de ne felejtsd el, hogy angolul kell válaszolni a kérdésekre.

● Ügyelj itt is az előzőekben említett disztraktorokra, számokra, dátumokra.

A Társalkodó angol írásbeli középfokú nyelvvizsga feladatai  és nyelvvizsga-tippek (az írásbeli nyelvvizsga időtartama 180 perc. 90 perc nyelvismeret és szövegértés szótárhasználat nélkül és 90 perc levélírás, ahol a szótár használata engedélyezett, max. pontszám: 100 pont)

A Társalkodó nyelvvizsga írásbeli része 5 részből áll, ezek közül csak a levélírás feladathoz használhatsz szótárt, a szövegértési, nyelvtani feladatokhoz sajnos nem. Ez különbség a BME nyelvvizsga menetétől, ott a nyelvtani részek kivételével mindenhez használhatsz szótárt, kivétel a nyelvtani feladatok. Ez kétségtelenül megnehezíti a nyelvvizsgát, a könnyebség az, hogy a nyelvvizsga-feladatok száma kevesebb, mint a BME nyelvvizsga típusnál, és a sokak számára kihívást jelentő angol-magyar fordítással sem kell bajlódnod, hiszen ez sem szerepel a Társalkodó nyelvvizsga írásbeli részénél.

Az írásbeli nyelvvizsga 2 részből áll: az első részben a nyelvtan, szókincs, és szövegértési készségedet mérik le (4 feladatban), és erre 90 perc áll a rendelkezésedre. Itt nem használhatsz szótárt A következő részben az íráskészségedet tesztelik egy levélírás során, amelyre szintén 90 perc áll a rendelkezésedre és itt a szótár használata engedélyezett. Összesen tehát 3 óra alatt kell megoldanod a nyelvvizsga – feladatsort.

Az íráasbeli nyelvvizsga első részének feladatai (90 perc, max pontszám 60 pont,

szótár nem használható):

  1. feladat: Feladat-választós lyukas szavas teszt: (max. pontszám 12)

Ebben a nyelvvizsga-feladat részben egy kb. 350 szavas szöveget kapsz, amelyből 15 kifejezést kihagytak. A feladat megoldását az könnyíti, hogy minden kihagyott szóhoz felkínálnak 4 lehetséges opciót, amelyek közül ki kell választanod, melyik illik a szövegbe. A feladat hasonlít a BME nyelvvizsga egyik írásbeli feladatához (ott sem használhatsz szótárt), a különbség az, hogy itt 4 hozzárendelést adnak meg, míg a BME nyelvvizsga során csak hármat. További hasonlóságot jelent a két nyelvvizsga között, hogy itt is elsősorban a nyelvtani tudásodat tesztelik.

Társalkodó nyelvvizsga tipp:

● Mielőtt belekezdenél a nyelvvizsga feladat megoldásába, először olvasd át a szöveget végig. Segít abban, hogy egy általános képet formálj a szövegről, így ha esetleg idegen szavakkal találkozol, könnyebb rájönni a jelentésre, hogy az egész szöveg körülbelüli tartalmával tisztában vagy. Miután elolvastad az egészet, kezd elölről, és haladj bekezdésről bekezdésre.

● Ez a nyelvvizsga – feladat típus elsősorban a nyelvtani tudás alkalmazását teszteli. Koncentrálj a kihagyott mondatrészek szövegkörnyezetére, és próbáld nyelvtani alapon kitalálni, mi lehet a megoldás a kihagyott helyre. Pld.: „Paul _________ been visited by a lot of people” mondat esetén, ha a vizsgáztatók a passzív szerkezetre kérdeznek rá. Ha a négy lehetséges megoldás a, will b, have, c, is, d, had, akkor az a, és a c, megoldást egyből kihúzhatod, hiszen ilyen nyelvtani szerkezet nincs. A b, és a d megoldás mindkettő helyes lehet, ilyenkor olvasd át a szövegkörnyezetet, az segít eldönteni, hogy az előidejűséget hangsúlyozó „Past Perfect” igeidőről, vagy a jelenre hatással levő „Present Perfect” igeidőről van – e szó.

● A Társalkodó nyelvvizsga – a BME nyelvvizsga típushoz hasonlóan – alaposan rákérdez az angol nyelvtani szerkezetekre. Ha jó pontszámot szeretnél elérni ezen a feladaton, akkor nézd át a következő nyelvtani témaköröket: igeidők, segédigék, passzív szerkezet, vonatkozói mellékmondatok, feltételes mód, kötőmód, függő beszéd, hiszen a nyelvtani feladatok nyagy része ebben a nyelvvizsga típusban ezekből a témákból kerül ki.

  1. feladat: Lyukas szöveg kiegészítése „Gap filling” (max. pontszám: 12, szótár használata nem engedélyezett)

Ez a nyelvvizsga-feladat típus ismerős lehet azok számára, akik már a BME nyelvvizsgával próbálkoztak, hiszen ott nagyon hasonló feladat szerepel a nyelvtani tudást mérő tesztben. A feladat során egy angol nyelvű szöveget kapsz, amelyből 15 szót kihagytak, és a megadott 20 szóból kell kiválasztani a hiányzó szavakat, és betenni a megfelelő helyre.   (BME nyelvvizsga típusban a feladat hasonló, csak ott 20 szót hagytak a ki a szövegből, és 25 közül kell ezeket kiválasztani). Ehhez a feladat-típushoz sem használhatsz még szótárt. Ebben a nyelvvizsga feladat-részben is nagyrészt a nyelvtani tudásodat tesztelik.

Társalkodó nyelvvizsga tipp:

● Mint majdnem minden nyelvvizsga feladatot megoldásánál, itt is érdemes gyorsan átfutni a szöveget, hogy egy általános benyomást szerezz.

● Először próbáld meg nyelvtani alapon megoldani a feladatot: az angol mondattan szórendje kötött, így megfelelő nyelvtani tudással logikai alapon sok szót a megfelelő helyre tehetsz.

● Próbálj meg figyelmet fordítani a szövegösszefüggésekre is: gyakoriak a kötőszavak, rögzült kifejezések tesztelése is: pld in spite of/despite/although/ however közti különbségek.

● Miután megoldottad a feladatot, mindenképpen szánj rá egy pár percet, hogy átnézd az egész szöveget, és a még kitöltetlen helyekre próbáld meg a szövegösszefüggés segítségével a jó megoldást beírni.

3.rész: Szövegértés, 1. szöveg (max. pontszám 24, szótár használata nem engedélyezett)

A szövegértési nyelvvizsga – feladat során egy kb. 500 szavas angol nyelvű szöveget kapsz. A feladat végén egy angol nyelvű összefoglalót találsz (kb 100-120 szó), amelyből azonban hiányzik 8 szó. A feladat az, hogy a megadott angol nyelvű szöveg alapján, az üres helyekre a megfelelő információt írd be.

Ez a feladat hasonlít a gap -filling gyakorlathoz, a különbség az, hogy itt nem a nyelvtani tudásodat tesztelik, hanem a szövegértési készségedet. Ez a nyelvvizsga feladat meglehetősen ritka a nyelvvizsgákon, éppen ezért sok nyelvvizsgázó számára szokatlan és sokszor nehéz.

Társalkodó nyelvvizsga tipp:

Olvasd át figyelmesen a szöveget, hogy kapj egy általános benyomást a szövegről.

● A tartalmi összefoglalót szintén fusd át röviden, és elsősorban arra figyelj, – a többi lyukas feladat „gap-filling” gyakorlathoz hasonlóan – milyen szófajú szó illik a „gap” helyébe. Pld „Jack  has been living in Budapest for 25 _______________.” mondat esetén valószínűleg időhatározóra kérdeznek rá, nap/hónap/év.

● Keresd meg az gap-ekre utaló információt a szövegben és húzd alá a mondatot.

● Mivel a tartalmi összefoglalóban nem szó szerint idéznek a szövegből, próbáld meg az aláhúzott mondat tartalmára összpontosítani. Pld.: ha a szövegben ez áll: „Jack moved to Budapest 25 years ago and since then he hasn’t managed to learn Hungarian.” Ha az összefoglalásban ez áll: „Jack  has been living in Budapest for 25 _______________.” akkor a megoldás a „years”.

● Miután megoldottad a feladatot, szánj rá pár percet, hogy átolvasd a az összefoglalót, koncentrálj a tartalmi összefüggésekre is.

3.rész: Szövegértés, 1. szöveg (max. pontszám 12, szótár használata nem engedélyezett)

Ebben a nyelvvizsga feladatban egy, az előzőnél valamivel hosszabb szöveget kapsz (kb 600 szó). A szöveg elolvasása során hat, a szövegre vonatkozó állítást kell befejezned, amelyekhez 3 lehetséges választ rendeltek, ezek közül kell kiválasztani a szöveghez leginkább közel állót. A feladat nehézség általában az adja, hogy mindegyik állításban van a szövegre vonatkozó igaz információ, de ne felejtsd el, hogy a állítás minden részének igaznak, a szövegnek megfelelőnek  kell lennie.

Társalkodó nyelvvizsga tipp:

● Fusd át a szöveget röviden, hogy egy általános benyomást szerezz a szövegről.

● Olvasd át figyelmesen az állításokat és a lehetséges befejezéseket, ügyelve a részletekre.

● Keresd meg a szövegben a mondatra vonatkozó állítást, és húzd alá.

● ne hagyd, hogy a figyelmedet elvonják a ún. disztraktorok (félreveztő, „félig igaz” állítások”, azok a mondatrészek, amelyek ugyan hasonlítanak a szövegben benne foglaltakra, de mégsem minősülnek teljesen igaznak. Pld: A szövegértésben ez áll: „Jack has visited a number of countries in the continent and stayed at local inhabitants.” Amennyiben az állításban ez szerepel, hogy „Jack has visited a number of countries and made friends with the local inhabitants” az állítás hamis, mivel nem tartalmazza, hogy náluk szállt meg, és azt sem tudjuk, hogy jó barátságba került-e a helyiekkel.

Az írásbeli nyelvvizsga második részének feladata: levélírás (90 perc, max. pontszám 40 pont, szótár használható):

Ebben a nyelvvizsga részben 90 perc áll a rendelkezésedre, hogy egy levelet szótár segítségével megírj. Meglehetősen szokatlan a más angol nyelvvizsga típusoknál, hogy ennyi időt hagynak egy levél megírására, valamint az, hogy a pontok 40%át ennél a gyakorlatnál szerezheted meg. A vizsgafeladat során 4 hivatalos (formális) levél témáját adják meg, ezek közül kell egyet kiválasztanod (Különbség a BME vizsgától: a BME nyelvvizsga típusnál választhatsz baráti levelet is.) A hivatalos levélben általában egy újságcikkre kell reagálnod, olvasói levelet írnod és kifejezni a véleményedet a megadott szempontok alapján (3-4 tartalmi egység)

Társalkodó nyelvvizsga tipp:

A levélírás nyelvvizsga feladatban a következő szempontok szerint értékelik a leveledet:

A tartalom megvalósulása: A levélírási feladatban nem fontos, hogy milyen sorrendben fejted ki a megadott szempontokat, de pontlevonással jár, ha a a megadott szempontokból közül akár egyet is kihagysz. Mindenképpen ügyelj rá, hogy pontosan kövesd a feladatot (általában egy adott témakör előnyeiről és hátrányairól kell írnod, pld.: vegetarianizmus)

Szerkezet: A nyelvvizsga során egy  kb. 200-250 szavas levelet kell írnod. Ügyelj arra, hogy a tartalmi egységek kifejtését arányosan oszd el, és megfelelően fejtsd ki mindegyik megadott tartalmi szempontot. A sorszámba a címzés és a megszólítás nem számít bele.

Nyelvhelyesség: Ennél a szempontnál azt értékelik, hogy megfelelő nyelvtani szerkezeteket használsz-e, illetve jól, és mennyire változatosan használod – e azokat. Figyelembe kell venned, hogy a nyelvvizsgán a „Simple Past” igeidőn kívül többet is elvárnak, úgyhogy igyekezz a tudásodból minél többet megmutatni. Az írásbeli nyelvvizsga során a következő nyelvtani szerkezeteket is javasolt használni: különböző igeidők, segédigék, passzív, vonatkozói mellékmondatok, feltételes mód, segédigék.

Szókincs: Mivel a levelek témaköre egy-egy Társalkodó szóbeli témakörre épül, érdemes felhasználnod azokat a kifejezéseket, amelyeket a szóbeli nyelvvizsgára a témakörökben megtanultál. Javasoljuk, minden témakörből legyen egy-két érdekesebb, különlegesebb kifejezésed, amit a levélírásnál felhasználhatsz, illetve ne felejtsd el, hogy viszonylag hosszú idő áll a levél megírására, és használhatsz szótárt is, úgyhogy mindeképpen használd ki ezeket a lehetőségeket.

Helyesírás, központozás: Ez a szempont egyrészt magába foglalja a levél formai követelményeit (címzés, dátum, elbúcsúzás), másrészt azt, hogy a tartalmi részben mennyire pontos a „spelling”/helyesírás, illetve a vesszőhasználat. Javasoljuk, hogy mivel bőséges idő áll a rendelkezésedre, mindenképpen ellenőrizd le a szótárban, ha valamiben bizonytalan vagy. A vesszőhasználattal kapcsolatban: ügyelj pld. a vonatkozói mellékmondatokra, (that/which/who/what) hiszen ott különösen fontos, mikor használsz vesszőt, és mikor nem.

A levélírásra 40 pont az elérhető maximális pontszám, ami az összes pontszám 40 % -a, érdemes tehát erre a feladattípusra különös figyelmet fordítani. Ne felejtsd el azonban, hogy az írásbeli nyelvvizsga során minden feladat-típusból legalább 40 %-ot el kell érned, és együttesen 60%-ot (itt 60 pontot) kell elérned, hogy a nyelvvizsga sikeres legyen.

címke: , , , , , , , , , , , , ,